Tat Gıda, Bursa Uludağ Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı - HORECA Trend
Takip edin!

Gıda Üreticileri

Tat Gıda, Bursa Uludağ Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Tat Gıda ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yayınlandı

on

Yarım asırdır her gün girdiği milyonlarca mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunan; ileri teknoloji, en üst seviyedeki gıda güvenliği ve kalite standartlarıyla ürünlerini özenle hazırlayan Tat Gıda, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı. İş birliği kapsamında, Ar-Ge çalışmalarına akademik destek sağlanması, ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra araştırma sonuçlarının ortak kullanımı, üniversite ve sektör temelli çalışmalar gerçekleştirilerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor. Protokol ile öğrenci ve araştırmacıların akademik çalışma olanaklarının geliştirilmesine katkıda sağlanırken, bilim ve teknoloji temelli tarım ve gıda üretimi sürecine de yön verilmesi ve nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Tat Gıda ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek amacıyla 29 Haziran 2022 Çarşamba günü iki tarafın temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıyla iş birliği protokolü imzaladı. Aynı zamanda 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında proje protokolünün de imzalandığı törene, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş’ın yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi ve firma yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Sanayici-üretici-akademi iş birlikleri ile nitelikli iş gücünün arttırılmasına destek

İmza töreninde konuşan Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, “Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu protokol, gıda ve tarım alanında nitelikli işgücü yetişmesi ve yüksek teknoloji odaklı inovatif çalışmaların hayata geçirilmesi olmak üzere iki ana hedefimize dayanıyor.   Bu yolla ortak Araştırma ve Geliştirme projeleri gerçekleştirmeyi, karşılıklı olarak sahip olduğumuz laboratuvar ve uygulama imkânlarının ortak kullanılmasını, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yollarının bulunmasını hedefliyoruz. Türkiye’ye hizmet aşkıyla doğmuş bir şirket olarak tarım ve gıdanın geleceğine yatırım yapmanın kritik bir öneme sahip olduğunu ilk günden beri biliyoruz. Tarımda dijitalleşmeyi, gıda sektöründe inovasyonu destekleyen birçok çalışma gerçekleştiriyor ve önemli yatırımlar yapıyoruz.   Tat Gıda’nın 50 yılı aşkın süredir çalışma anlayışının temelinde; güvene dayalı sanayici-üretici-akademi iş birlikleri önemli bir yer tutmuştur. Bu tür işbirlikleriyle, tarım ve gıda alanında nitelikli iş gücünün arttırılmasına destek olmayı arzu ediyoruz. Tat Gıda’da istihdam edilecek doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yapacağı çalışmalardan gıda üretiminin farklı adımlarında önemli kazançlar elde etmeyi, bunları daha verimli ve sürdürülebilir süreçler olarak tüketicilerimize geri döndürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başarılı sonuçların gerek Tat Gıda gerekse de Bursa Uludağ Üniversitesi’ne kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyoruz

Gıda güvenliğinin, tüm dünyanın stratejik gündeminde yer almaya başladığına dikkat çeken Albaş sözlerine şöyle devam etti: “Tarım ve gıda üretimi alanındaki oyuncuların işbirliği yapıp, yetkinliklerini artırmaları gerekiyor. Bu doğrultuda, üniversitemizin elindeki araştırma ve nitelikli insan gücü yetiştirme potansiyelini kullanmak en büyük önceliğimiz. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni Mustafakemalpaşa ve Karacabey fabrikalarımıza yakın olması ve üniversitenin “gıda arz güvenliği” alanında ihtisaslaşması sebebiyle tercih ettik. Birlikte, gıda güvenliği risklerinin azaltılması, yüksek katma değerli gıdaların geliştirilmesi, izlenebilirlik uygulamaları ve dijital teknolojilerin geliştirilmesi gibi konularda projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca BUÜ’deki başarılı arkadaşlarımıza staj imkânı sağlayarak onların gelişimine ve kariyerlerine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Albaş, “Birlikte üreteceğimiz projelerin ve bu projelerden elde edeceğimiz başarılı sonuçların gerek Tat Gıda gerekse de Bursa Uludağ Üniversitesi’ne kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diyerek, destek ve iş birliği için BUÜ Rektörü Prof.. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a ve proje ekibine teşekkür etti.

Tat Gıda’nın gıda ve tarım sektörüne nitelikli işgücünün kazandırılması ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile gerçekleştireceği işbirliği kapsamında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülmesi planlanıyor. Tat Gıda bu protokol dahilinde BUÜ’nün bilimsel araştırma, Ar-Ge çalışmalarına akademik destek sağlamayı, Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM), Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi ile ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara dair makalelerin ulusal ve uluslararası düzeyde sektör ve akademik dünyayla da paylaşılmasını hedefliyor.

Gerçekleştirilen protokol, öğrenci ve araştırmacıların araştırma imkanlarının artmasına katkı sağlarken, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında tarladan başlayan gıda üretimi sürecinde birçok alanda inovatif çalışmaların önü açılacak. Tat Gıda’nın akademiye güçlü desteğiyle yenilikçi gıda teknolojileri, bilime dayalı gıda tasarımları, fonksiyonel ürünler, bitkisel bazlı gıdalar, sürdürülebilir tarım ve ileri tarım teknolojileri, alternatif ambalaj malzeme ve teknolojileri gibi birçok farklı konuda çalışmalara hız verilmesi hedefleniyor.  Bu kapsamda, ilk etapta sağlıklı tüketime hazır gıdalara yönelik yeni ürün tasarımları konusunda araştırmalar yapılması planlanıyor.

TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısıyla sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, TAT Gıda’nın ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte seçilen bursiyerler 4 yıllık doktora eğitimi boyunca desteklenecek. Proje inovatif ve vizyoner insan kaynağı sağlanmasına hizmet ederken, Tat Gıda bu projelerde görev alan doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de bünyesinde istihdam edecek.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın Türkiye’yi şaha kaldıracak projelerden biri

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi’nin YÖK tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi’nden biri olarak seçilmesinin gururunu yaşıyoruz. Tabii bu durum sırtımıza ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Hal böyleyken çeşitli kurum ve kuruluşlarla Ar-Ge ve diğer bilimsel alanlarda işbirlikleri yapmamız gerekiyor. Bu alana özel önem vermemiz ve sıkı bir çalışma temposunda devam etmemiz önem arz ediyor. YÖK Başkanlığı tarafından önceki yıl hayata geçirilen “11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi” projesi kapsamında üniversitemiz 8 öncelikli sektör ile eşleştirildi. BUÜ’nün eşleştirildiği öncelikli sektörlerden biri ise Gıda Arzı Güvenliği oldu. Devam eden çalışmalar, yetkinlik ve proje odaklı faaliyetlerin hesaplandığı analiz raporlarında BUÜ, Gıda Arzı Güvenliği üst başlığındaki ‘Hayvan Besleme’ alanlarında Türkiye 1.si olarak ilan edildi. Ayrıca Gıda Biyoteknolojisi alanında yetkin bulunduk. Bu durum Ziraat Fakültemizin ne kadar güçlü ve kaliteli işler yaptığını gösteriyor” dedi.  Aynı zamanda TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın Türkiye’yi şaha kaldıracak projelerden birisi olduğunu ve doktora yapan kalifiye personel sayısını artırmak gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Program sayesinde ülkemizdeki bu eksikliğin giderileceğine inanıyorum. Üniversite olarak 2244 projesinin en önemli destekçileri arasında yer alıyoruz. Önceki yıl doktora öğrencisi sayısında Türkiye birincisi olduk. Bu başarımızı devam ettirmek için aynı azimle çalışmaya ve sanayicilerimizle protokol imzalamaya devam ediyoruz. Çeşitli alanları kapsayan bu protokol ile üniversite-sanayi işbirliğinin canlandırılması ve ülkenin ekonomisine değer katacak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Tat Gıda firmamıza, 2244 Sanayi Doktora Projesi kapsamında üniversitemize destek vermelerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyorum.

İnşallah bizim akademik çalışmalarımız, sanayicilerimizin de vereceği katkılarla önemli çıktılar elde edeceğiz. Protokolün üniversitemize, Tat Gıda ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: HORECA Trend ve Tat Gıda

Devamını Oku
Reklam
Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fuar ve Etkinlikler

Türk Peynirini Dünyaya Sevdiren Muratbey’e, Worldfood’da Yoğun İlgi

Yayınlandı

on

Gıda sektördeki son yeniliklerin ve trendlerin buluşma noktası Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 6- 9 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 1.500’e yakın katılımcı, 60 binin üzerinde ziyaretçi, 70 ülkeden 700’ ü aşkın yabancı satın almacının yer aldığı fuara, Türkiye’de özel peynirler kategorisinin lideri “Muratbey” de zengin inovatif ürün seçenekleriyle katıldı. Türkiye Gıda Platformu ve Worldfood İstanbul iş birliğiyle bu yıl 31. kez düzenlenen fuarda; Muratbey, yerli ve yabancı konuklarını ağırladı. Muratbey, etkinlik alanında kurulan Show Mutfağı’na da ürünleriyle destek verdi. Muratbey,  fuarda Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen “Bölgesel potansiyeli güçlendirmek: Türkiye’nin kalkınma yolu” başlıklı panelde bölgesel potansiyeli destekleyici çalışmalarından ötürü teşekkür plaketine layık görüldü.

Muratbey D Plus Ürünleri Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerden Büyük İlgi Gördü

Sağlıklı yaşamı destekleyen ürün ve projeleriyle sektörde öne çıkan Muratbey, D vitamini ile zenginleştirilmiş inovatif ürünleriyle fuarda yerini aldı. 300’ü aşkın ürün çeşidiyle tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefleyen Türkiye’nin yerli peynir markası Muratbey, fuara Kaymaklı başta olmak üzere tüm D vitaminiyle zenginleştirilmiş ürünleriyle katıldı. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Türki Cumhuriyetler ağırlıklı olmak üzere 25 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Turquality’nin bize kattığı güçle 2018’den beri Türkiye’den Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere AB ülkelerine sürekli yükselen bir grafikle peynir ihraç ediyoruz.  Fuar kapsamında bir çok yerli ve yabancı konuğu standımızda ağırladık. Gıda sektörünün Türkiye buluşması olarak kabul edilen WorldFood İstanbul Fuarı’nda da sektörde çığır açan tüm zenginleştirilmiş ürünlerimizi öne çıkardık. Kaymaklı Plus başta olmak üzere tüm D Plus ürünlerimiz, fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü ”.

Yenilikçi Ürünlerimizle Rekabet Etmekten Büyük Gurur Duyuyoruz 

Muratbey’in yarım yüzyılı aşan deneyimiyle hem sektöre hem ülke ekonomisine olan katkısını her geçen gün artırdığını belirten Necmi Erol; “Ülkemizi sadece inovatif ürünlerimizle değil katıldığımız fuarlarla da global çapta temsil ediyoruz.  Bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünler ile farklı pazarlara giriyor, ülkemiz lezzetlerini ve inovatif tatlarını fuarlar ve yurt dışı dijital çalışmaları ile dünyaya duyuruyoruz. Yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle, yenilikçi ürünlerimizle rekabet etmekten büyük gurur duyuyoruz.  Ülkemizi yeni pazarlarda en iyi şekilde temsil ediyor, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tüm önemli fuarlarda yerimizi alarak, ülkemiz lezzetlerinin ve yenilikçi tatlarının dünyaya duyurulmasına aracılık etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: HORECA Trend ve Muratbey

Devamını Oku

Gıda Üreticileri

ANL Gıda Form Kalitesine Güveniyor

Form Şirketler Grubu 58 yıllık sektör tecrübesini günümüz teknolojileriyle birleştirerek projelere katma değer sunuyor. Form; sayısız başarılı referansına her geçen gün bir yenisini daha eklerken, sunduğu anahtar teslim çözümler tercih edilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yayınlandı

on

Bu çerçevede; Türkiye’nin önde gelen çikolata üreticileri arasında yer alan ANL Gıda, fabrika üretim tipini değiştirmesi sonucunda doğan yeni mahal iklimlendirmesi ihtiyacıyla, eski teknolojiye sahip cihazlar yerini Form kalitesine sahip yeni ürünlere bıraktı. İnceleme sonucunda mevcut durumda kullanılan ürünlerin enerji tüketimi tespiti yapılarak yeni ürünlerle sağlanacak kazanç rapor edildi. Böylece tüm alanın yenilenmesiyle birlikte alanın iklimlendirme ihtiyacı da son teknolojiye sahip enerji verimliliği yüksek ürünlerle sağlandı.

Projelere bütünsel bir gözle yaklaşıp doğru bileşenleri bir araya getirmek kullanılan ürünlerin verimini arttırmada önemli bir rol oynuyor. Bu sebeple Form Şirketler Grubu, her bir proje için uygun ürünü seçerken binanın bulunduğu çevre ve mahalin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en doğru iklimlendirme çözümünü sunmaya özen gösteriyor. Proje özelinde ise var olan soğutma grupları ve santraller yerine VSD kompresörlü Chillerler, İnverter fanlı Klima santralleri kullanıldı. Merkezi soğutma, doğru uygulama, Free Cooling ve ihtiyaç duyulan soğutmanın tek merkezde toplanması gibi özellikler enerji tasarrufunu üst seviyelere çıkmasını sağladı.

Bu projenin en önemli adımı ise imalat alanına hitap eden gerekli şartların oluşturulmasıydı. Tüm koşullar göz önünde bulundurularak; seçilen ürünlerle enerji verimliliği raporu hazırlanıp sunulmasıyla başlayan süreç, kiralama hizmetiyle devam etti.

Verimlilik raporunun yanı sıra üretimin sürekliliğinin sağlanması adına kullanıcılarına kiralama hizmeti sunan Form Şirketler Grubu, tecrübeli proje ekibi sayesinde anahtar teslim çözümler sağlıyor. Bu hizmet ile satış öncesi tüm projeye uygulanacak ürünlerin prototipi küçük bir alana kurularak kullanıcıların Form kalitesini test etmesi sağlanıyor. Bu durum, projeleri teslim ederken sistem arıza endeksi, yatırım ve işletme maliyeti gibi kriterleri optimum noktaya ulaştırma konusundaki performansa öncülük ediyor.

Projede kullanılan cihazların kurulumu ve otomasyonunu içeren paketlerle üç farklı alanda talep edilen nem ve sıcaklık değerlerinin sağlanması planlandı. Bununla birlikte elektrik tüketiminde yüzde 30’luk bir tasarruf hedeflenmiş ve Mayıs ayı ölçümlerinde bu değerler hedefin üzerine çıkarak yüzde 50 seviyelerine yükselmiştir. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda yıllık olarak yüzde 30 civarı bir verimlilik sağlanacağı ön görülüyor.

Projelere ürün satışı olarak değil hizmet satışı olarak yaklaşan Form, yalnızca satış esnasında değil satış öncesi ve sonrasındaki süreçlerde de aktif rol oynuyor. Sağladığı hizmetin niteliği ile markalar tarafından tercih edilen Form, üretimi devam eden fabrikada müşteriye ekstra bir maliyet yaratmamak adına üretimi durdurmadan tüm sürecin yönetimini gerçekleştiriyor. Projenin başından sonuna kadar, proje nedeniyle üretimin hiç durmaması ise iletişim ve organizasyonda Form’un başarısının en büyük göstergesi oluyor.

Kaynak: HORECA Trend ve ANL Gıda

Devamını Oku

Gıda Üreticileri

Ağız Tadıyla, Gönül Rahatlığıyla 88 Yıl!

Duru Gıda’nın 88. yılı için hazırladığı reklam filminde, markanın tarladan sofraya ulaşan her bir ürün için gösterdiği titizlik, coşkulu bir akış ile işleniyor. Duru Gıda, uzun yıllara dayanan tecrübesini ve uzmanlığını samimi bir dille ekranlara yansıtıyor. 

Yayınlandı

on

Ülkenin en eski ve köklü firmalarından Duru Gıda, 88 yıldır bulgur başta olmak üzere Türkiye’nin en iyi bakliyatlarını tüketicisine sunmak için çalışıyor. Duru, ürünün tohumdan mahsule, tarladan kalite kontrolüne, paketlemeden sofraya ulaştığı ana kadar her sürecini dikkatle izlemek ve doğallığını korumak için emek harcıyor. Aynı zamanda dünyada “doğal” taş değirmen kullanan tek firma olarak üretim yapıyor.

‘Mahsulü, Ona Gözü Gibi Bakan Çiftçilerden Aldık’

Reklam filminde Duru Gıda’nın 88 yıllık uzmanlığını, sektörel bilgi birikimini, tecrübesini, yenilikçi ve vizyoner bakış açısını yansıtan bir hikâye ortaya konuluyor. İzleyici filmde, ürünlerin doğallığına ve lezzetine neden güvenip gönül rahatlığı ile tüketebileceklerini, markanın yıllara dayanan tecrübesini ve uzmanlığını anlıyor.  ‘Mahsulü, ona gözü gibi bakan çiftçilerden aldık’ cümlesi ile başlayan filmde, yüksek teknolojili üretimle her bir ürünün doğallığını ve besleyiciliğini koruyarak sofralara ulaştırılmasıyla birlikte sağlığa ve lezzete verilen önem vurgulanıyor.  58 ülkeye ihracat yapan Duru, televizyon, radyo ve dijitale özel olarak hazırladığı reklam filmini hedef kitlelere uygun dillerde yayınlayarak tüm dünyada tüketici ile yakın temas kuruyor.

Kaynak: HORECA Trend ve Duru Gıda

Devamını Oku

Popüler Haberler

Copyright © 2023 Orbis Medya Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır. Web sitemizdeki haber, makale ve içeriklerin her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizin izinsiz kullanımı halinde yasal işlem başlatılacaktır.