Gıda Üreticileri

Tat Gıda, Bursa Uludağ Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Tat Gıda ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yayınlandı

on

Yarım asırdır her gün girdiği milyonlarca mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunan; ileri teknoloji, en üst seviyedeki gıda güvenliği ve kalite standartlarıyla ürünlerini özenle hazırlayan Tat Gıda, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı. İş birliği kapsamında, Ar-Ge çalışmalarına akademik destek sağlanması, ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra araştırma sonuçlarının ortak kullanımı, üniversite ve sektör temelli çalışmalar gerçekleştirilerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor. Protokol ile öğrenci ve araştırmacıların akademik çalışma olanaklarının geliştirilmesine katkıda sağlanırken, bilim ve teknoloji temelli tarım ve gıda üretimi sürecine de yön verilmesi ve nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Tat Gıda ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek amacıyla 29 Haziran 2022 Çarşamba günü iki tarafın temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıyla iş birliği protokolü imzaladı. Aynı zamanda 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında proje protokolünün de imzalandığı törene, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş’ın yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi ve firma yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Sanayici-üretici-akademi iş birlikleri ile nitelikli iş gücünün arttırılmasına destek

İmza töreninde konuşan Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, “Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu protokol, gıda ve tarım alanında nitelikli işgücü yetişmesi ve yüksek teknoloji odaklı inovatif çalışmaların hayata geçirilmesi olmak üzere iki ana hedefimize dayanıyor.   Bu yolla ortak Araştırma ve Geliştirme projeleri gerçekleştirmeyi, karşılıklı olarak sahip olduğumuz laboratuvar ve uygulama imkânlarının ortak kullanılmasını, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yollarının bulunmasını hedefliyoruz. Türkiye’ye hizmet aşkıyla doğmuş bir şirket olarak tarım ve gıdanın geleceğine yatırım yapmanın kritik bir öneme sahip olduğunu ilk günden beri biliyoruz. Tarımda dijitalleşmeyi, gıda sektöründe inovasyonu destekleyen birçok çalışma gerçekleştiriyor ve önemli yatırımlar yapıyoruz.   Tat Gıda’nın 50 yılı aşkın süredir çalışma anlayışının temelinde; güvene dayalı sanayici-üretici-akademi iş birlikleri önemli bir yer tutmuştur. Bu tür işbirlikleriyle, tarım ve gıda alanında nitelikli iş gücünün arttırılmasına destek olmayı arzu ediyoruz. Tat Gıda’da istihdam edilecek doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yapacağı çalışmalardan gıda üretiminin farklı adımlarında önemli kazançlar elde etmeyi, bunları daha verimli ve sürdürülebilir süreçler olarak tüketicilerimize geri döndürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başarılı sonuçların gerek Tat Gıda gerekse de Bursa Uludağ Üniversitesi’ne kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyoruz

Gıda güvenliğinin, tüm dünyanın stratejik gündeminde yer almaya başladığına dikkat çeken Albaş sözlerine şöyle devam etti: “Tarım ve gıda üretimi alanındaki oyuncuların işbirliği yapıp, yetkinliklerini artırmaları gerekiyor. Bu doğrultuda, üniversitemizin elindeki araştırma ve nitelikli insan gücü yetiştirme potansiyelini kullanmak en büyük önceliğimiz. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni Mustafakemalpaşa ve Karacabey fabrikalarımıza yakın olması ve üniversitenin “gıda arz güvenliği” alanında ihtisaslaşması sebebiyle tercih ettik. Birlikte, gıda güvenliği risklerinin azaltılması, yüksek katma değerli gıdaların geliştirilmesi, izlenebilirlik uygulamaları ve dijital teknolojilerin geliştirilmesi gibi konularda projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca BUÜ’deki başarılı arkadaşlarımıza staj imkânı sağlayarak onların gelişimine ve kariyerlerine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Albaş, “Birlikte üreteceğimiz projelerin ve bu projelerden elde edeceğimiz başarılı sonuçların gerek Tat Gıda gerekse de Bursa Uludağ Üniversitesi’ne kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diyerek, destek ve iş birliği için BUÜ Rektörü Prof.. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a ve proje ekibine teşekkür etti.

Tat Gıda’nın gıda ve tarım sektörüne nitelikli işgücünün kazandırılması ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile gerçekleştireceği işbirliği kapsamında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülmesi planlanıyor. Tat Gıda bu protokol dahilinde BUÜ’nün bilimsel araştırma, Ar-Ge çalışmalarına akademik destek sağlamayı, Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM), Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi ile ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara dair makalelerin ulusal ve uluslararası düzeyde sektör ve akademik dünyayla da paylaşılmasını hedefliyor.

Gerçekleştirilen protokol, öğrenci ve araştırmacıların araştırma imkanlarının artmasına katkı sağlarken, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında tarladan başlayan gıda üretimi sürecinde birçok alanda inovatif çalışmaların önü açılacak. Tat Gıda’nın akademiye güçlü desteğiyle yenilikçi gıda teknolojileri, bilime dayalı gıda tasarımları, fonksiyonel ürünler, bitkisel bazlı gıdalar, sürdürülebilir tarım ve ileri tarım teknolojileri, alternatif ambalaj malzeme ve teknolojileri gibi birçok farklı konuda çalışmalara hız verilmesi hedefleniyor.  Bu kapsamda, ilk etapta sağlıklı tüketime hazır gıdalara yönelik yeni ürün tasarımları konusunda araştırmalar yapılması planlanıyor.

TUBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısıyla sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, TAT Gıda’nın ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte seçilen bursiyerler 4 yıllık doktora eğitimi boyunca desteklenecek. Proje inovatif ve vizyoner insan kaynağı sağlanmasına hizmet ederken, Tat Gıda bu projelerde görev alan doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de bünyesinde istihdam edecek.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın Türkiye’yi şaha kaldıracak projelerden biri

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bursa Uludağ Üniversitesi’nin YÖK tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi’nden biri olarak seçilmesinin gururunu yaşıyoruz. Tabii bu durum sırtımıza ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Hal böyleyken çeşitli kurum ve kuruluşlarla Ar-Ge ve diğer bilimsel alanlarda işbirlikleri yapmamız gerekiyor. Bu alana özel önem vermemiz ve sıkı bir çalışma temposunda devam etmemiz önem arz ediyor. YÖK Başkanlığı tarafından önceki yıl hayata geçirilen “11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi” projesi kapsamında üniversitemiz 8 öncelikli sektör ile eşleştirildi. BUÜ’nün eşleştirildiği öncelikli sektörlerden biri ise Gıda Arzı Güvenliği oldu. Devam eden çalışmalar, yetkinlik ve proje odaklı faaliyetlerin hesaplandığı analiz raporlarında BUÜ, Gıda Arzı Güvenliği üst başlığındaki ‘Hayvan Besleme’ alanlarında Türkiye 1.si olarak ilan edildi. Ayrıca Gıda Biyoteknolojisi alanında yetkin bulunduk. Bu durum Ziraat Fakültemizin ne kadar güçlü ve kaliteli işler yaptığını gösteriyor” dedi.  Aynı zamanda TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın Türkiye’yi şaha kaldıracak projelerden birisi olduğunu ve doktora yapan kalifiye personel sayısını artırmak gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Program sayesinde ülkemizdeki bu eksikliğin giderileceğine inanıyorum. Üniversite olarak 2244 projesinin en önemli destekçileri arasında yer alıyoruz. Önceki yıl doktora öğrencisi sayısında Türkiye birincisi olduk. Bu başarımızı devam ettirmek için aynı azimle çalışmaya ve sanayicilerimizle protokol imzalamaya devam ediyoruz. Çeşitli alanları kapsayan bu protokol ile üniversite-sanayi işbirliğinin canlandırılması ve ülkenin ekonomisine değer katacak projelerin hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Tat Gıda firmamıza, 2244 Sanayi Doktora Projesi kapsamında üniversitemize destek vermelerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyorum.

İnşallah bizim akademik çalışmalarımız, sanayicilerimizin de vereceği katkılarla önemli çıktılar elde edeceğiz. Protokolün üniversitemize, Tat Gıda ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: HORECA Trend ve Tat Gıda

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Haberler

Exit mobile version